Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Polecamy

20-11-2023 drukuj

Usługi sąsiedzkie oraz usługi wsparcia krótkoterminowego.

Ilustracja do informacji: Usługi sąsiedzkie oraz usługi wsparcia krótkoterminowego.
Pierwszego listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych oraz możliwość realizacji usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej.
 
Usługi sąsiedzkie
 
Społecznej gminy, które zdecydują się realizację usług sąsiedzkich, będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Korpusu Wsparcia Seniorów od 2024 roku.
 
Wobec powyższego, przystąpimy do realizacji pomocy w formie usług sąsiedzkich po ogłoszeniu Programu na 2024 i zapoznaniu się z warunkami Programu.W przypadku organizowania tego rodzaju usług zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra określająca warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres tych usług oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
 
Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Usługi wsparcia krótkoterminowego
 
W przypadku organizowania usług zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wysokości opłat za godzinę świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej, oraz za dzień pobytu usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.
 
Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Złożono również wniosek o środki na 2024 rok.
 
Usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego i dziennego w domach pomocy społecznej mogą być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą. Pomoc całodobowa może być przyznana na maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach usługi będą mogły zostać przedłużone o kolejne 30 dni w roku. Usługi krótkoterminowe dzienne mogą być przyznane na co najmniej 4 godziny dziennie, a maksymalnie na 12 godzin dziennie, ale nie dłużej niż 30 dni w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na okres nie dłuższy niż o kolejne 30 dni w roku kalendarzowym. Osoba może korzystać z usług wsparcia krótkoterminowego w danym roku kalendarzowym zarówno w formie pobytu całodobowego, jak i w formie dziennej, jednak łącznie dla obydwu form nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny