Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2019
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia
Kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków PFRON na rok 2019 w zakresie rehabilitacji społecznej w Mieście Zielona Góra”.
 
 
Na podstawie § 13 Uchwały NR XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2801 ), w związku z art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późń. zm.); – zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się do stosowania, z dniem 02.01.2019 r., „Kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON na rok 2019 w zakresie rehabilitacji społecznej w Mieście Zielona Góra”, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zasady podlegają publikacji poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz będą udostępnienie w siedzibie realizatora – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, pok. 31.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 02.01.2019 r.
 
 
 
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-)
dr Mieczysław Jerulank
Zarządzenie Nr 5/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia
„Zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu
 „Aktywny samorząd” w 2019 roku
w Mieście Zielona Góra”
 
Na podstawie § 13 Uchwały NR XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2801), oraz na podstawie rozdziału I pkt 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r., w celu realizacji Umowy Nr AS03/000021/04/D z dnia 15.05.2018 r. zawartej pomiędzy Miastem Zielona Góra i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, zmienionej aneksem Nr 2 z dnia 26.04.2019 r. – zarządza się, co następuje:
 
§1. Z dniem 25.04.2019 r. wprowadza się do stosowania  „Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w Mieście Zielona Góra”, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§2. Zasady podlegają publikacji poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz poprzez udostępnienie w siedzibie realizatora – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.02.2019 r.
 
 
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-)
dr Mieczysław Jerulank

Załączniki

 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny