Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP
Strona głównaPolecamyJesteś w dziale:

Polecamy

Spotkania informacyjne "Fundusze dla organizacji pozarządowych na projekty na rzecz seniorów" – Gorzów Wielopolski, 17.06.2019 r. i Zielona Góra, 18.06.2019 r.

Ilustracja do informacji: Spotkania informacyjne "Fundusze dla organizacji pozarządowych na projekty na rzecz seniorów" – Gorzów Wielopolski, 17.06.2019 r. i Zielona Góra, 18.06.2019 r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się 17 czerwca 2019 r. w Gorzowie Wielopolskim oraz 18 czerwca 2019 r. w Zielonej Górze.
 
O spotkaniu
 
Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego, w szczególności działających na rzecz seniorów.
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie oraz krajowe środki. Ponadto spotkania z przedstawicielami NGO’s dotyczyć będą otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne. Omówiony zostanie również wzór oferty na realizację zadania publicznego.
 
Spotkania odbędą się:
 • 17 czerwca 2019 r. w godz. 12:00-15:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 114, I piętro);
 • 18 czerwca 2019 r. w godz. 12:30-15:30 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).
 
Więcej informacji
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.
 
W kwestii spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.
Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=322286 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
 
W kwestii spotkania w Zielonej Górze na zgłoszenia czekamy do 17 czerwca 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=322268 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wyniki konkursu na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze

Ilustracja do informacji: Wyniki konkursu na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze
Dnia 04.06.2019 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze.
 
Do konkursu przystąpiło 31 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
 
Komisja w składzie:
 1. Pani Lidia Gryko – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra;
 2. Pani Irena Karkosz -  Zespół II Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeńw sprawach rodzinnych i nieletnich;
 3. Pani Kamila Obuchowska – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA” w Zielonej Górze;
 4. Pani Aneta Atłachowicz – Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze;
 5. Pan Mirosław Błaszczak – informatyk MOPS w Zielonej Górze.
wyłoniła zwycięzcę konkursu oraz klasę, której uczniowie nadesłali największą ilość prac konkursowych.
 
Zwycięzcą konkursu na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze jest Anna Łukasik, uczennica klasy III Technikum Organizacji Reklamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” w Zielonej Górze.
 
Największą ilość prac złożyła klasa I - Technik Organizacji Reklamy - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” w Zielonej Górze. Opiekunem klasy jest Pani Kinga Kamińska.
 
 
Wszystkim Uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy, wierzymy, że konkurs przyczynił się do podniesienia świadomości społecznej uczniów  nt. zjawiska przemocy w rodzinie, procedury „Niebieskie Karty” i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów?

Ilustracja do informacji: Gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów?
Dokument do pobrania w załączniku.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
ul. Długa 13 65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 00 fax 68 411 50 01
mail:
 
 
Zielona Góra, 2019 r.
 
Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Miasta Zielona Góra
w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Załączniki

Ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r.
Informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r..
 
Dofinansowanie będą mogły uzyskać organizacje, które złożą ofertę w ramach jednego z priorytetów:
 
1.  Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD).
 • Rozwój infrastruktury banków żywności oraz miejsc magazynowania żywności.
 • Działania terapeutyczne dla odbiorców żywności FEAD.
2. Tworzenie infrastruktury wsparcia dla osób, rodzin znajdujących się w kryzysie.
 • Tworzenie grup samopomocowych oraz wspieranie osób dotkniętych kryzysem.
 • Uruchomienie całodobowej sieci (telefon, szybkie spotkanie ze specjalistą, zapewnienie lokum).
 • Oddziaływania terapeutyczne skierowane do osób/rodzin znajdujących się w kryzysie.
3. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością zmierzające do ich samodzielności, adaptacji społecznej.
 • Działania profilaktyczne adresowane dla osób/rodzin zagrożonych bezdomnością, w tym: - zajęcia warsztatowe w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej.
 • Wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej, zmierzających do wyprowadzenia z  bezdomności i  pozwalających powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i  zawodowych.
4. Działania na rzecz wsparcia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, czyli jak przeciwdziałać utrwalaniu postawy klienta pomocy społecznej.
 • Zajęcia warsztatowe, których efektem będzie zdobycie umiejętności prowadzenie gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami.
 • Szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa – uzmysłowienie konsekwencji podejmowanych decyzji i budowanie odpowiedzialności.
 
Termin składania ofert mija 30 maja 2019 r. Kwota przeznaczona na wsparcie to 150 000 zł.
Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami dostępna jest na stronie.

Darmowe porady prawne dla Seniorów

Ilustracja do informacji: Darmowe porady prawne dla Seniorów
Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 roku w każdą środę od godz. 1000 do 1200  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (pok.307) przyjmował będzie radca prawny. Z darmowych porad skorzystać będą mogły osoby powyżej 60 roku życia.

Ogólnopolska Karta Seniora

Ilustracja do informacji: Ogólnopolska Karta Seniora
Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w różnych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia. Takich punktów jest już ponad 1400, a z każdym dniem ta liczba rośnie. Więcej informacji tutaj.
 

Konkurs na Społecznika Roku 2018

Ilustracja do informacji: Konkurs na Społecznika Roku 2018
Pani Wioletta Nikoliszyn – pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 otrzymała za swoją działalność w obszarze wsparcia społecznego nominację do XVII edycji Konkursu Wojewody Lubuskiego – Społecznik Roku w Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. Mottem przewodnim konkursu była „RADOŚĆ” wyrażona w efektach pracy zawodowej i emocjach jakie towarzyszą Pani Wioletcie oraz uczestnikom zajęć w ŚDS podczas realizacji poszczególnych działań z zakresu pomocy społecznej w środowisku lokalnym.
 
Kadra ŚDS nr 2 dumna jest z wyróżnienia Pani Wioletty za jej zaangażowanie i dawanie siebie w codziennej pracy z podopiecznymi oraz animowanie środowiska lokalnego na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nabór kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych

Ilustracja do informacji: Nabór kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych
 
Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmina organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 1990 r. nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175  ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm).
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 
Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem  ubezwłasnowolnionego oraz reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 
 
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty:
 
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem" Kandydat na kuratora / opiekuna prawnego" w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielone Gorze przy ul. Długiej 13.
 
Zgodnie z art 53a Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późn.zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sad. Wynagrodzenie to  obliczone  w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Załączniki

Numer telefonu ws. Programu 500 plus, "Dobry Start. Wyprawka 300 plus", zasiłki pielęgnacyjne...

Ilustracja do informacji: Numer telefonu ws. Programu 500 plus, "Dobry Start. Wyprawka 300 plus", zasiłki pielęgnacyjne...
W związku z licznymi prośbami podopiecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w sprawach dotyczących Programu 500 plus, "Dobry Start. Wyprawka 300 plus, zasiłków pielęgnacyjnych należy kontaktować się z Wydziałem Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 68 452 98 76.
Więcej informacji na tutaj

„Fabryka Mikołaja”- czyli elfie warsztaty przedświąteczne

Ilustracja do informacji: „Fabryka Mikołaja”- czyli elfie warsztaty przedświąteczne
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia stały się okazją do wspólnego spotkania i cieszenia się magią świąt. W ramach projektu „Góra pomocy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 500 dzieci zostały zorganizowane przedświąteczne warsztaty artystyczne połączone z zabawą i słodkim upominkiem, które odbyły się 13 i 14 grudnia 2018 roku w auli MOPS.
 
Ze względu na dużą ilość dzieci warsztaty odbywały się przez dwa dni. Podczas zabawy dla dzieci przygotowane zostały kąciki plastyczne, gdzie odbywały się warsztaty robienia kartek świątecznych i ozdób choinkowych. Dzieci miały do swojej dyspozycji świąteczne dziurkacze, kolorowy papier, styropianowe bombki, które wykorzystywały do tworzenia wspaniałych dekoracji i prac plastycznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, gdzie dzieci brokatem przyozdabiały swoje prace. Po raz pierwszy pojawił się kącik robienia brokatowych tatuaży, przed którym ustawiła się długa kolejka. Pomocnicy Mikołaja mieli pełne ręce roboty, aby na czas wyczarować u dzieci bombki, choinki i renifery ukazujące magię zbliżających się świąt. Kolejną z atrakcji były gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatora, które miały na celu przygotowanie pociech do roli pomocników Św. Mikołaja, czyli elfów. Wiele radości sprawił najmłodszym kącik zamykania w bańkach mydlanych.
 
W czasie warsztatów dzieci odwiedził miły gość – bałwanek Olaf, który przyniósł dzieciom kosze cukierków oraz wspólnie z nimi brał udział w zabawie i pozował do zdjęć.
 
Całość zakończyła się uroczystym wejściem Mikołaja i rozdaniem milusińskim paczek, które składały się z ulubionych przez dzieci  słodkości (gumy rozpuszczalne, Kinder czekoladki, żelki, ciasteczka, krówki i wiele innych). W oczekiwaniu na przybycie gościa, dzieci przygotowały dla niego niespodzianki - własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami, kolorowe obrazki oraz słodki poczęstunek, aby mógł nabrać siły po tak długiej podróży. Imprezie towarzyszyło dużo „zimowej” i świątecznej muzyki, przy której dzieci doskonale się bawiły. Magia świąt widoczna była także w pięknych balonowych dekoracjach. Stworzona została foto-ramka z balonów, gdzie chętni mogli sobie na tle choinek robić rodzinne zdjęcia, będące pamiątką z zabawy.
 
 
 
 
Projekt „Góra pomocy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć - Mikołajki 2018 9

1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny