Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook
Strona głównaPolecamySzkoleniaJesteś w dziale:

Polecamy

20-09-2022 drukuj

Szkolenia

Ilustracja do informacji: Szkolenia
 
 
Miasto Zielona Góra realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022 r. pod nazwą:
 
 
Program: „Moc na Rodzinę” 
 
 
Bezpośrednim realizatorem zadania jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13.
 
Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 59437,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 41520,00 zł, środki własne 17917,00 zł.
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych

na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie oraz  wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry.
 • W ramach realizacji działania III Programu, obędzie się bezpłatne szkolenie p.n.: „Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w aspekcie prawnym i w praktyce.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych służb, Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie wszczynania i prowadzenia Procedury „Niebieskie Karty”, podziału pracy w rodzinie, ustalenia jednolitego planu pomocy rodzinie, omówienia psychologicznych mechanizmów przemocy, uzyskania umiejętności prawidłowego reagowania na opór uczestników procedury „Niebieskie Karty”.
 
Szkolenie realizowane będzie dwóch edycjach dla łącznie 24 uczestników, w dniach 29.09.2022 r. oraz 05.10.2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00  na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, sala 12.
 • W ramach realizacji działania IV Programu odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wykorzystania seksualnego dzieci p.n.: „Przemoc seksualna – skala problemu, rozpoznawanie, zapobieganie, interweniowanie”.
Celem szkolenia jest przede wszystkim nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu  rozpoznawania symptomów wykorzystania seksualnego dziecka, form reagowania w sytuacji wykorzystania i zapoznanie uczestników z dostępnymi programami profilaktycznymi.
Szkolenie przewidziane jest dla 16 uczestników, na 2 dni po 4 godziny w dniach
24.11.2022 r. i 25.11.2022 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, sala 12.
 • W ramach realizacji działania V Programu, odbędzie się szkolenie p.n. Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi w kontekście problemu przemocy w rodzinie. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Konstruktywne radzenie sobie
  ze stresem i trudnymi emocjami.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników MOPS w Zielonej Górze,  realizowane  w dniach  od 12.10.2022 r. do 14.10.2022 r. w Pałacu Wiechlice, 67-300 Szprotawa Wiechlice 45.
 
 • Od 01.09.2022 r. do 30.12.2022 r. pracownicy instytucji oświatowych (w tym szkół, przedszkoli, poradni pedagogiczno - psychologicznych) mogą skorzystać z bezpłatnych, mobilnych i stacjonarnych indywidulanych konsultacji w zakresie wszczynania procedury „Niebieskie Karty”, działalności w grupach roboczych, funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze i innych działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Aby skorzystać z konsultacji należy skontaktować się z Panią Katarzyną Zgórecką, przewodniczącą Zespołu telefonicznie pod numerami: 684115134, 607039390, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub mailowo: zespol.interdyscyplinarny@mops.zgora.pl  
 
Szczegóły szkoleń, konsultacji oraz karty zgłoszeniowe udziału w szkoleniach  dostępne są w zakładce:
 
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny