Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Polecamy

29-07-2022 drukuj

Program: „Moc na Rodzinę”

Ilustracja do informacji: Program: „Moc na Rodzinę”
Miasto Zielona Góra realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022 r. pod nazwą:
 
Program: „Moc na Rodzinę”
 
Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13.
 
Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 59437,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 41520,00 zł, środki własne 17917,00 zł.
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.
 
W ramach realizacji projektu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze utworzony został  PUNKT WSPARCIA RODZINY, zapewniający bezpłatne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych (również w godzinach  popołudniowych i w razie potrzeby poza MOPS), prawne i pedagogiczne.

Działania Punktu obejmują również warsztaty terapeutyczne i edukacyjne dla opiekunów dzieci  p.n.: SOS dla rodziców - „MOC na Rodzinę”.
 
Program „Moc na Rodzinę”, wspiera działania w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry poprzez szkolenia dla przedstawicieli MKRPA, MOPS oraz Oświaty.
 
Podmioty realizujące zadania Przedstawiciele instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zielonej Górze, mają dostęp do mobilnych i stacjonarnych indywidulanych konsultacji w zakresie wszczynania procedury „Niebieskie Karty” i innych działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Program: „Moc na Rodzinę” wpisuje się w założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2025, przyjętego uchwałą nr XLVI.723.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2021 r.
 
Projekt p.n.: Program „Moc na Rodzinę” realizowany jest od  lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny