Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

27-01-2021 drukuj

Konkurs „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, z programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,  Edycja 2021 r. Na realizację Konkursu przeznaczona jest kwota 5.500.000 zł.
 
Program zakłada wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności oraz inspirowanie do wdrożenia nowych metod pracy z osobami bezdomnymi.  
O dotację mogą ubiegać się podmioty, które realizują zadania na rzecz osób bezdomnych:
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.);
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Proszę  zatem o przekazanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym, współpracującym z Państwem, w zakresie pomocy osobom zmagającym się z problemem bezdomności.
 
Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.
 
Formularze ofert, należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - osobiście lub listem poleconym, w terminie
do 5 lutego 2021 r.  - z dopiskiem „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
 
Wydział Polityki Społecznej LUW dokona wstępnej oceny wszystkich ofert konkursowych. Wybierze 6 najwyżej ocenionych ofert i w terminie - do 5 marca 2021 r. - przekaże je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 marca 2021r.
 
Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa pod tym adresem:
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny