Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

29-12-2020 drukuj

Konkurs „Od zależności ku samodzielności”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów w ramach programu „Od zależności do samodzielności”.
 
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które realizują zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1507),
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 – 3 cyt. ustawy, tj.:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. spółdzielnie socjalne.
Celem głównym programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły:
 1. Moduł I – wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 2. Moduł II – samopomoc,
 3. Moduł III – umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia,
 4. Moduł IV – integracja i innowacyjność
Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.
Formularze ofert wraz z załącznikami należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – listem poleconym, z dopiskiem: Program „Od zależności ku samodzielności”.
 
Termin składania ofert: 22 stycznia 2021 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).
 
Szczegóły w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: zobacz
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny