Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej

Informacja na temat formy pomocy
 
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. W sprawie otrzymania schronienia należy zgłosić się do Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze przy ul. Bema 38.
 
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodu wnioskodawcy - a gdy wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo z rodziną - o wysokości dochodów w rodzinie, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Rodzinny wywiad środowiskowy,
 2. Oświadczenie wnioskodawcy (strony), że zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w miejscu udzielenia schronienia.
Forma załatwienia
 1. Skierowanie do tymczasowego miejsca noclegowego w Noclegowni dla Bezdomnych osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze przy ul. Bema 38.
 2. Decyzja o przyznaniu albo o odmowie przyznania schronienia wydana przez dyrektora Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze przy ul. Bema 38.
 
Przewidywany termin załatwienia
 
Niezwłocznie.
 
Informacje na temat trybu odwoławczego
 
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.
 
Podstawa prawna
 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 3, Art. 48 ust. 1, 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508).
 2. Uchwała nr LXXI/846/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. z 2010 r. nr 84, poz. 1146).
Informacja na temat opłat
 
Postępowanie nie podlega opłatom.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny