Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP
Strona głównaKomu Pomagamy...Sprawienie pogrzebuJesteś w dziale:

Sprawienie pogrzebu

Informacje na temat formy pomocy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze sprawia pogrzeby osób zmarłym na terenie Miasta Zielona Góra, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje. Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok. Pogrzeb jest sprawiany zgodnie z wyznaniem zmarłego lub ma charakter świecki. Zwłoki lub prochy pozostałe po kremacji zwłok są chowane na cmentarzu komunalnym lub cmentarzu wyznaniowym, w miejscu zamieszkania zmarłego.
 
Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu  pokrywane są z budżetu Miasta Zielona Góra.
 
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby zmarłej o sprawienie pogrzebu na koszt Miasta Zielona Góra.
 2. Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).
 3. Odpis skrócony aktu zgonu.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Zarządzenie właściwego Prokuratora o zgodzie na pochówek na koszt Miasta Zielona Góra, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.
 2. Dokument potwierdzający prawo zmarłego lub wnioskodawcy do grobu, w przypadku gdy istnieje możliwość pochowania zmarłego do grobu, którego dysponentem nie jest Miasta Zielona Góra (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający prawo zmarłego lub uprawnionego członka rodziny dla celów uzyskania zasiłku pogrzebowego (do wglądu).
 4. Informacja o wyznaniu zmarłego.
Forma załatwienia
 
Zlecenie usługi pogrzebu podmiotowi wyłonionemu w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub decyzja o odmowie sprawienia pogrzebu na koszt Miasta Zielona Góra.
 
Przewidywany termin załatwienia
 1. Złożenie zamówienia na usługę sprawienia pogrzebu niezwłocznie po zgromadzeniu wymaganych dokumentów.
 2. Usługa sprawienia pogrzebu przez zakład pogrzebowy najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia (niezachowanie terminu może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od wykonawcy usługi pogrzebowej, tj. wyznaczenia przez zarządcę cmentarza terminu dłuższego niż termin 3 dniowy).
Podstawa prawna
 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 15, Art. 44, 96 ust. 3 Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508).
 2. Uchwała NR IX.37.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Informacja na temat opłat
 
Postępowanie nie podlega opłatom.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny