Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Samorządowy dodatek dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych

Wypłaca się na każde niepełnosprawne dziecko osobom, sprawującym osobistą opiekę nad co najmniej dwojgiem dzieci niepełnosprawnych, które są uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego lub mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a dochód rodziny nie przekracza  200% dochodu określonego w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
Dodatek nie przysługuje na dziecko, jeśli ukończyło 18 lat, przebywa w całodziennym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę co najmniej 5 dni w tygodniu (Uchwała nr IX.39.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci).
 
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie samorządowego dodatku dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Forma załatwienia
 
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania samorządowego dodatku dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 
Przewidywany termin załatwienia
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Informacje na temat trybu odwoławczego
 
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.
 
Podstawa prawna
 1. Uchwała nr IX.39.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358).
Informacja na temat opłat
 
Postępowanie nie podlega opłatom.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny