Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, (Dz.U. 2012 poz. 954 z późń. zm.)
 • UCHWAŁA NR XXXVII.421.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111)
 • Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2019 r.w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka
 • Zarządzenie NR 29/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku zmieniące Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2019 Dyrektora MOPS w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2019  r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
 • Zarządzenie nr 7.2019 Dyrektora MOPS ws dopłat do biletów wstępu do instytucji i przejazdów MZK.
 • Zarządzenie nr 8.2019 Dyrektora MOPS ws zasad zatrudniania osób do pomocy w rodzinnym domu dziecka.
 • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora MOPS ws zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej
 • Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2017r. zasady zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej
 • Załącznik do zarządzenia nr 1/2017
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny