Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Zadania Działu Pomocy Środowiskowej:

 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób i rodzin
 • określenie rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń ze środków pomocy społecznej;
 • pomoc osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej;
 • praca socjalna skierowana na umiejętności samodzielnego życia w środowisku wobec osób wymagających wsparcia;
 • podejmowanie działań służących umacnianiu rodziny, w szczególności w formie pracy socjalnej poprzez podtrzymywanie struktury rodziny, jej harmonijnego rozwoju i funkcjonowania w środowisku;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień;
 • informowanie mieszkańców miasta o przysługujących prawach i uprawnieniach;
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych;
 • prowadzenie działań ratowniczych o charakterze interwencji kryzysowej;
 • współdziałanie  z placówkami służby zdrowia, z innymi placówkami pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, policją, prokuraturą i innymi instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność socjalną;
 • nadzór i kontrola nad działalnością Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze i Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca S. M. Glorieux w Zielonej Górze.
 • opracowywanie i realizacja programów pomocowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;
 • opracowywanie sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • współudział w opracowaniu oraz monitorowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra oraz Programu Wspierania Rodziny.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny