Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP
Strona głównaNews boxJesteś w dziale:

News box

Wyjazd integracyjny – Karpacz 06.09 – 09.09.2019

Ilustracja do informacji: Wyjazd integracyjny – Karpacz 06.09 – 09.09.2019
W ramach realizacji „Projektu Góra pomocy 2” dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego zorganizowano kilkudniowy wyjazd integracyjny do wysoko położonego Karpacza. Przybyłe rodziny zakwaterowane zostały w Hotelu Karolinka położonym w górnym Karpaczu, z pięknym widokiem na Śnieżkę. Dla uczestników przygotowanych zostało wiele atrakcji.
 
W pierwszym dniu pobytu, po kolacji, wszyscy udali się na spacer, w celu zwiedzenia okolicy. W sobotę po przebudzeniu za oknem ujrzeliśmy deszcz i mgłę. Taka pogoda nie nastrajała pozytywnie do zaplanowanych atrakcji. Pomimo tego, po śniadaniu wraz z przewodnikiem udaliśmy się na wycieczkę w celu zdobycia szczytu Śnieżki. Dużą atrakcją dla wszystkich był wjazd wyciągiem na górę Kopa, skąd mimo trudnych warunków atmosferycznych dotarliśmy aż do Schroniska Dom Śląski. Ze względu na urok gór i nieprzewidywalność pogody nie udało się nam dotrzeć na sam szczyt, dlatego wróciliśmy do wyciągu i zjechaliśmy nim w dół. W drodze powrotnej do hotelu podziwialiśmy uroki „Dzikiego Wodospadu” w Karkonowskim Parku Narodowym oraz Zapory na Łomnicy. Podczas całej wyprawy obecny był przewodnik – Pani Małgosia, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała historie i legendy górskie, m.in. „O duchu gór”, która bardzo zapadła najmłodszym podróżnikom w pamięci. Popołudnie najmłodsi spędzili na zabawach animacyjnych zorganizowanych przez hotel. Całodzienne piesze wycieczki zakończono wspólnym posiłkiem w restauracji hotelu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że pomimo porannej aury cieszą się, że zdecydowali się na wyjście w góry i poznanie piękna przyrody.
 
W niedziele wszystkich wybudziła piękna, słoneczna pogoda. Po śniadaniu wraz z przewodnikiem – Panią Olgą wyruszyliśmy do „Świątyni Wang”. Droga prowadziła cały czas po górę i byłą bardzo męcząca, jednak nikt się nie poddał i wszyscy dotarliśmy do celu. Pani przewodnik opowiedziała ciekawostki o Świątyni, a z tarasu widokowego mogliśmy podziwiać Karpacz i Kotlinę Jeleniogórską. W drodze powrotnej wsiedliśmy do kolejki express Karpacz, która obwiozła nas po całej górskiej miejscowości. W trakcie podróży zobaczyliśmy najciekawsze miejsca w Karpaczu, o których opowiadał lektor. Po powrocie do hotelu udaliśmy się do restauracji hotelowej na lanch, po którym zorganizowano dla dzieci 2- godzinne animacje w formie gry terenowej. Po wspólnej zabawie każdy miał chwilę na odpoczynek, gdyż po kolacji zorganizowano rodzinne rozgrywki w kręgle. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Duch gór”. Spośród wszystkich prac trudno było wyłonić zwycięzcę, dlatego każdego nagrodzono upominkiem w postaci układanek, naklejek i jo-jo.
 
Ostatniego dnia, zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Pomimo tak intensywnego weekendu najmłodsi uczestnicy wycieczki byli bardzo radośni i pełni wigoru. Wszyscy cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu i czekają na kolejne wyprawy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć - Karpacz 4

Promocja rodzicielstwa zastępczego "Stwórz mi dom, daj miłość”

Ilustracja do informacji: Promocja rodzicielstwa zastępczego "Stwórz mi dom, daj miłość”
W ramach promowania rodzicielstwa zastępczego pracownicy działu opiekuńczo – wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze po raz kolejny wzięli udział w dwóch imprezach na terenie Miasta Zielona Góra oraz jednej, która miała miejsce w Przytoku.
 • 01.06.2019 r. Miejski Dzień Dziecka na zielonogórskim deptaku,
 • 08.06.2019 r. Lubuski Piknik Rodzinny w Przytoku,
 • 15.06.2019 r. Czas na sport  100 – lecie Policji przy CRS w Zielonej Górze.
W ramach działań promocyjnych podejmowano rozmowy z zainteresowanymi tematyką rodzicielstwa zastępczego. W celu podniesienia świadomości społeczności lokalnej na temat pieczy zastępczej, pracownicy rozdawali uczestnikom imprez ulotki i gadżety promujące rodzicielstwo zastępcze. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dla dzieci przygotowane zostały kąciki plastyczne,  gdzie odbywały się warsztaty robienia kartek i ramek dekoracyjnych z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. Dzieci miały do swojej dyspozycji różnorodne materiały, które wykorzystały do ozdabiania swoich prac plastycznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, przy którym dzieci mogły robić balonowe gniotki. Dodatkową atrakcją podczas festynu z okazji Dnia Dziecka była możliwość zrobienia bransoletek z koralików i gumek. Wszyscy chętni uczestnicy otrzymywali watę cukrową. Dzieci zadowolone i uśmiechnięte opuszczały nasze stanowiska z własnoręcznie wykonanymi pracami, balonikami i słodyczami, a ich rodzice lub opiekunowie z informacjami na temat rodzicielstwa zastępczego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć - Promocja rodzicielstwa zastępczego 7

Warsztaty artystyczne „Góra pomocy jest wśród nas”

Ilustracja do informacji: Warsztaty artystyczne „Góra pomocy jest wśród nas”
W minioną niedzielę 23.09.2018 r. na zielonogórskim deptaku zorganizowano dla uczestników projektu „Góra pomocy” i ich rodzin warsztaty artystyczne. Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali także mieszkańcy Zielonej Góry, którzy wolne popołudnie spędzali w okolicach Starówki.
 
Zabawa rozpoczęła się od rodzinnej gry miejskiej, podczas której uczestnicy mieli za zadanie dotrzeć do miejsc, z których słynie Winny Gród (np. Ratusz, Pomnik Bachusa, Pomnik Św. Urbana) i  wziąć udział w czekającej na nich konkurencji. Pomimo deszczowej pogody uczestnicy śmiało podjęli wyzwanie i ruszyli zdobywać punkty. Z wszystkich kart zgłoszeniowych wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody w postaci wyjść na salę zabaw, do świata trampolin oraz do pokoi z zagadkami.
 
Dla wytrwałych zawodników i mieszkańców Zielonej Góry przygotowana została pyszna grochówka. Dla najmłodszych uczestników zorganizowany został kącik malowania twarzy. Uczestnicy zabawy mieli także możliwość zajrzenia do wozu strażackiego i bliższego przyjrzenia się pracy strażaków.
 
W czasie trwania zabawy na deptaku promowano również ideę rodzicielstwa zastępczego, a także informowano o zagrożeniach wynikających ze spożywana alkoholu podczas ciąży. Zainteresowane osoby otrzymywały ulotki i gadżety, a także miały okazję porozmawiać z pracownikami zajmującymi się tą tematyką.
 
Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało kolorowy balon wypełniony helem, który wywołał uśmiech na ich twarzach i wynagrodził niesprzyjającą pogodę
 
 
 
Projekt „Góra pomocy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych

Ilustracja do informacji: Nabór kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych
 
Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmina organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 1990 r. nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175  ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm).
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 
Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem  ubezwłasnowolnionego oraz reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 
 
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty:
 
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem" Kandydat na kuratora / opiekuna prawnego" w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielone Gorze przy ul. Długiej 13.
 
Zgodnie z art 53a Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późn.zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca sie w wysokości ustalonej przez sad. Wynagrodzenie to  obliczone  w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Załączniki

Dbam o …

Ilustracja do informacji: Dbam o …
Dla uczestników projektu „Góra pomocy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zostały zorganizowane warsztaty „Dbam o …”. Zajęcia odbyły się 6 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej na terenie MOPS.
 
Po tym tajemniczym tytułem przeprowadzono spotkania dla dwóch grup, podczas których propagowano zasady higienicznego trybu życia, związanego głównie z dbaniem o jamę ustną, skórę dłoni i stóp. Duży nacisk położono również na konieczność korzystania z odzieży ochronnej podczas wykonywania nawet codziennych prac domowych (sprzątanie, mycie naczyń).
 
Cześć zajęć poświęcona została także higienie i chorobom układu pokarmowego. Zebranym przedstawiono zasady racjonalnego żywienia, pokazano im piramidę żywieniową oraz przykładowe dzienne racje żywieniowe dla wybranych grup ludzi. Dużą uwagę zwrócono także na higienę przygotowania i spożywania posiłków. Uczestnicy poznali także choroby układu pokarmowego oraz zapoznali się ze skutkami spożywania alkoholu i palenia papierosów. Prowadząca zajęcia przedstawiła korzyści płynące umiarkowanej aktywności fizycznej.
 
Przybyli rodzice poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą dbania o zęby u swoich dzieci. Pokazano im jak powinno wyglądać prawidłowe mycie zębów, jak przechowywać szczoteczkę, jaka powinna być dieta, aby zęby były mocne i zdrowe.
 
Na zakończenie każdy z beneficjentów otrzymał paczkę – niespodziankę  związaną z tematyką spotkania.
 
 
 
 
Projekt „Góra pomocy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Filmowy piątek – „Ocean’s 8”

Ilustracja do informacji: Filmowy piątek – „Ocean’s 8”
W piątkowe przedpołudnie 28 czerwca 2018 roku uczestnicy projektu „Góra pomocy” spotkali się w kinie Cinema City i wspólnie udali się na seans filmowy pt. „Ocean’s 8”. Ten film poprzez wyśmienitą odsadę, m.in. Sandra Bullock, Cate Blanche, Rihanna i wiele innych gwiazd, trzymającą w napięciu akcję oraz dialogi spotkał się z ciepłym przyjęciem przez widownię. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem seansu otrzymał popcorn oraz napój. Seans był okazją do miłego spędzenia czasu wolnego oraz do integracji uczestników projektu.
 
 
 
Projekt „Góra pomocy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Rodzinny wyjazd do Wrocławia

Ilustracja do informacji: Rodzinny wyjazd do Wrocławia
W ramach realizacji projektu „Góra pomocy” 9 czerwca 2018 r. został zorganizowany dla jego uczestników rodzinny wyjazd do Wrocławia. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania wrocławskiego ZOO i jednej z największych atrakcji ostatnich miesięcy – Afrykarium. Była to największa niespodzianka dla najmłodszych uczestników, gdyż niektórzy po raz pierwszy mieli możliwość z bliska przyjrzeć się zwierzętom, które znają tylko z książki lub telewizji, tj. lwom, tygrysom, żyrafom, słoniom, orangutanom, krokodylom i wielu innym okazom oraz zobaczyć  z bliska rośliny i zwierzęta żyjące pod wodą w różnych częściach świata.
 
Po wyczerpującym zwiedzaniu ZOO udaliśmy się do pobliskiej tawerny na obiad, a następnie zrelaksowaliśmy się przy największej w Polsce fontannie multimedialnej, mieszczącej się przy Hali Stulecia otoczonej pergolą w malowniczym parku Szczytnickim.
 
Atrakcją kończąca wycieczkę do stolicy Dolnego Śląska był rejs statkiem po Odrze, w trakcie którego uczestnicy mogli podziwiać zabytki Wrocławia. W czasie drogi do autokaru mijaliśmy słynny Most Tumski, potocznie zwany Mostem Zakochanych, przy którym można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz zawiesić kłódkę symbolizująca nierozerwalną miłość.
 
Zmęczeni, ale uradowani udaliśmy się w drogę powrotną. W autobusie panowała miła i radosna atmosfera, były śmiechy, żarty i dobra zabawa. Dzięki temu nikt z nas nie spostrzegł jak szybko minęła nam droga do domu.
 
 
 
Projekt „Góra pomocy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć - Rodzinny wyjazd do Wrocławia 2018 8

Ta koperta może uratować życie!

Ilustracja do informacji: Ta koperta może uratować życie!
Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze po odbiór bezpłatnych Kopert Życia! Jeśli jesteś osobą starszą lub schorowaną otrzymasz pakiet Koperta Życia, który może uratować Ci życie!
 
Specjalnie przygotowane koperty zawierają kartę informacyjną z danymi osobowymi, danymi kontaktowymi osób najbliższych, przyjmowanymi lekami, chorobami oraz uczuleniami. Po wypełnieniu danych kopertę należy schować w woreczku strunowym w lodówce, a naklejkę informującą o Kopercie Życia umieścić w widocznym miejscu np. na lodówce czy drzwiach wejściowych. Dzięki Kopercie Życia służby medyczne będą mogły szybko podjąć działania ratownicze, bo w takich momentach liczą się sekundy!
 
Zapraszamy po odbiór kopert w godz. od 8.00 do 15.00 do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13.
 
Koperty Życia będą także udostępniane przez pracowników socjalnych.
 

Jadłodzielnia w Zielonej Górze

Ilustracja do informacji: Jadłodzielnia w Zielonej Górze
Otwarcie Jadłodzielni w Zielonej Górze nastąpi 10 sierpnia tj. czwartek godz. 11.00. przy ulicy Moniuszki 35. Przed budynkiem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej stanie boks, gdzie będzie można pozostawić żywność lub ją otrzymać.
 
Foodsharing w formie jadłodzielni ma być rozwiązaniem na wyrzucanie żywności i jednocześnie wsparciem osób potrzebujących. To tam bezpłatnie można zostawić jedzenie i je zabrać, jeśli tylko potrzebujemy. To nie jest wymiana coś za coś, to zwykłe dzielenie się.
 
Zasada funkcjonowania jadłodzielni jest prosta:
 1. Przynosimy żywność zdatną do spożycia, której nie potrzebujemy. Powinna być dokładnie opisana, włącznie z terminem przygotowania, jeśli takie wcześniej było.
 2. Nie przynosimy alkoholu ani surowego mięsa.
 3. Wolontariusz dba o czystość miejsca, świeżość produktów i potraw oraz transport, jeśli jest potrzebny.
 4. Można odbierać żywność w godzinach otwarcia jadłodzielni.
 
Wiecej informacji
 
 
 

Społecznik Roku 2017

Ilustracja do informacji: Społecznik Roku 2017
Z radością informujemy, że Pani Barbara Daszuta Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze została laureatem konkursu Społecznik Roku 2017 w kategorii Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej. Wyróżnienie zostało przyznane za skuteczne pomaganie i inspirowanie innych do pomocy. Statuetkę wręczali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch.
 
Pani Basia z ogromnym zaangażowaniem i wrażliwością pomaga najbardziej potrzebującym. Wspiera swoich pracowników w problemach, z którymi się zmagają. Swoją postawą pokazuje, że najważniejszy jest drugi człowiek, który zasługuje na szacunek, uwagę i pomoc. Pani Basia jest osobą bardzo skromną powiedziała, że nagroda, którą otrzymała jest zasługą całego zespołu. Po otrzymaniu statuetki stwierdziła, że „trzeba szukać innych ścieżek, aby pomaganie było bardziej komplementarne”
 
Gratulujemy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć - Społecznik Roku 2017 1

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny